René Verwer

René Verwer


René Verwer (* Arnhem 1953) studeerde na zijn middelbare schoolopleiding orgel bij 
Albert de Klerk aan het Sweelinck-Conservatorium te Amsterdam 
en muziekwetenschap aan de R.U. Utrecht, alwaar hij in 1986 het doctoraalexamen aflegde. 
Hij schreef artikelen voor o.a. Het Orgel, Orgel & Eredienst, De Orgelvriend en Mens & Melodie, 
gaf lezingen over de Frans-symfonische orgelcultuur en wijdde exposities aan dit onderwerp. 
In 1991 verscheen van zijn hand een studie over een van de laatste meesterwerken van 
Cavaillé-Coll in de Saint-Ouen te Rouen (Edition Lade, Schönau/A, 1995²). 
Voor een publicatie van Daniel Roth over het Cavaillé-Coll-Mutin-orgel in de Parijse Sacré-Coeur 
nam hij de inventaris van het instrument voor zijn rekening. Naast een lespraktijk en een recensentschap 
bij het klassieke muziek-tijdschrift Luister is hij als kerkmusicus verbonden aan de parochies van IJsselstein 
en Werk-hoven. 
Sinds oktober 2007 is hij als redacteur aan de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici verbonden. 
Voor zijn verdiensten op het terrein van de Franse orgelcultuur ontving hij in 1999 de zilveren medaille van 
de Société Académique d’Education et d’Encou-ragement ‘Arts, Lettres et Sciences’ te Parijs, 
in 2010 werd hij bevorderd tot ‘vermeil’ (verguld zilver). In december 2008 promoveerde Verwer 
op het proefschrift  ‘Cavaillé-Coll en Nederland’ aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 

< Organisten