Het Orgel

Het Orgel

Het Saamhorigheidsorgel heeft een voorgeschiedenis; 
de totstandkoming van het orgel heeft namelijk jaren van voorbereiding 
en bouwen in beslag genomen.

Saamhorigheidsorgel
VorigPagina 1 van 7